Menu pionowe
Szukaj
Kategorie

Składka członkowska

Informujemy, że składka członkowska za bieżący semestr (liczony od pierwszych zajęć w dniu 28.08.2023 do dnia 26.01.2024) wynosi 500 zł, plus 40 zł za ubezpieczenie dziecka. Podobnie jak w poprzednich semestrach, składkę za drugie i kolejne dziecko z rodziny ustalono na poziomie 250 zł, plus 40 zł za ubezpieczenie dziecka.

Istnieje możliwość opłacenia składki w jednej lub dwóch ratach.

Numer konta:

KP Delfin Horyniec – Zdrój
nr: 73 9101 1039 2002 2500 4616 0001

Dziękujemy, KP Delfin